Đặt làm trang chủ | Thứ sáu, 10/7/2015 | 14:12 GMT+7 | RSS

Mỗi năm mất hơn 50.000 tỷ đồng vì tai nạn giao thông

Mỗi năm mất hơn 50.000 tỷ đồng vì tai nạn giao thông: Theo ước tính của ADB, mỗi năm Việt…